Toestemming voor het gebruik van cookies

Bij Color Europe gebruiken we onze eigen cookies en cookies van derde partijen voor optimalisatie, statistieken, marketing en gerichte content. We gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren en zo het voor jou nog makkelijker te maken om Color Europe te bezoeken en te gebruiken. Klik op "Volledige webervaring accepteren" om toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Lees verder.
  • Slechts 5 € verzendkosten*Slechts € 5 verzendkosten tot 20 kg binnen de EU*.
  • +45 3686 8080Ma-Vr 08-16:00
  • Professionele serviceJe krijgt professionele kennis over al onze producten
  • 4+ sterren beoordelingenOnze klanten geven ons 4+ beoordelingen
+45 3686 8080 Ma-Vr 08-16.00
0
0,00 €

Beleid persoonsgegevens voor Particuliere klanten, zakelijke klanten, gebruikers van de klantenservice, ontvangers van nieuwsbrieven

Gerelateerd aan de procesklanten

Grafisk Handel A/S kærgårdsvej 1
2650 hvidovre Danmark

Version 1.0
Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 24/05/2018

Beleid inzake persoonsgegevens voor klanten
Als onderdeel van ons bedrijf verzamelt en verwerkt Grafisk Handel A / S bepaalde persoonlijke gegevens voor gebruik in ons proces Klanten, specifiek gerelateerd aan de volgende personen:
Klanten verwerken

•    Particuliere klanten
•    Zakelijke klanten
•    Klantenservice gebruikers
•    Ontvangers van nieuwsbrieven


Dit beleid beschrijft hoe Grafisk Handel A/S persoonsgegevens verzamelt, voor welk doel deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe Grafisk Handel A/S dergelijke gegevens verwerkt.
Dit beleid bevat wettelijke informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Grafisk Handel A / S. Indien u als Particuliere Klanten, Zakelijke Klanten, Gebruikers van de klantendienst, Ontvangers van nieuwsbrieven vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, of indien u uw rechten wenst af te dwingen in overeenstemming met de wetgeving inzake persoonsgegevens, neem dan contact op met Grafisk Handel A/S via contactgegevens in dit beleid. Informatie over uw rechten vindt u ook in dit beleid zoals vastgelegd in dit persoonsgegevensbeleid.

Verzameling van gegevens
Grafisk Handel A/S verzamelt persoonsgegevens met betrekking tot Particuliere Klanten, Zakelijke Klanten, Gebruikers van de klantendienst, Ontvangers van nieuwsbrieven. Deze persoonsgegevens zijn gecategoriseerd als:
Voor particuliere klanten
•    Email
•    Namen
•    Adressen
•    Telefoonnummer
•    Financiële informatie

Voor zakelijke klanten
•    Email
•    Namen
•    Adressen
•    Telefoonnummer
•    Financiële informatie

Voor gebruikers van de klantenservice
•    Email
•    Namen
•    Adressen
•    Telefoonnummer
•    Financiële informatie

Voor ontvangers van nieuwsbrieven
•    Email
•    Namen
•    Adressen
•    Telefoonnummer
•    Financiële informatie

Grafisk Handel A / S verzamelt gegevens rechtstreeks van de geregistreerde persoon via: E-mail, Telefoon, Brief Als gegevens zijn verzameld met toestemming van de geregistreerde persoon / u, kan de toestemming worden ingetrokken. Als een toestemming wordt ingetrokken, wordt alle toekomstige verwerking van de persoonsgegevens waarop de toestemming betrekking heeft, stopgezet.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens
Grafisk Handel A/S verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met het oog op; Voor particuliere klanten
•    Verkoop van goederen en diensten aan klanten
Voor zakelijke klanten
•    Verkoop van goederen en diensten aan klanten
Voor gebruikers van de klantenservice
•    Verkoop van goederen en diensten aan klanten
Voor ontvangers van nieuwsbrieven
•    Verkoop van goederen en diensten aan klanten

Als het doel van de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf verandert, wordt dit aan de betrokkenen / u gecommuniceerd voordat een dergelijk gewijzigd doel van kracht wordt. Dergelijke communicatie zal meestal bestaan ​​uit een update van dit beleid.

Verwijdering van persoonsgegevens
Grafisk Handel A/S verwerkt persoonsgegevens van de volgende personen Particuliere klanten, Zakelijke klanten, Gebruikers van klantenservice, Ontvangers van nieuwsbrieven, zolang dit relevant is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer het doel van de verwerking is bereikt. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor de volgende termijnen; Voor particuliere klanten, verkoop van goederen en diensten aan klanten
Voor particuliere klanten, verkoop van goederen en diensten aan klanten

•    E-mail: worden niet verwijderd
•    Namen: worden niet verwijderd
•    Adressen: worden niet verwijderd
•    Telefoonnummer: worden niet verwijderd
•    Financiële informatie: worden niet verwijderd

Voor zakelijke klanten, verkoop van goederen en diensten aan klanten

•    E-mail: worden niet verwijderd
•    Namen: worden niet verwijderd
•    Adressen: worden niet verwijderd
•    Telefoonnummer: worden niet verwijderd
•    Financiële informatie: worden niet verwijderd

Voor gebruikers van klantenservice, verkoop van goederen en diensten aan klanten

•    E-mail: worden niet verwijderd
•    Namen: worden niet verwijderd
•    Adressen: worden niet verwijderd
•    Telefoonnummer: worden niet verwijderd
•    Financiële informatie: worden niet verwijderd

Voor ontvangers van nieuwsbrieven, verkoop van goederen en diensten aan klanten

•    E-mail: worden niet verwijderd
•    Namen: worden niet verwijderd
•    Adressen: worden niet verwijderd
•    Telefoonnummer: worden niet verwijderd
•    Financiële informatie: worden niet verwijderd


Gebruik van gegevensverwerkers
Grafisk Handel A/S maakt in verband met de verwerking van persoonsgegevens gebruik van leveranciers en partners. Dergelijke "gegevensverwerkers" verwerken gegevens alleen in overeenstemming met instructies van Grafisk Handel A/S. Grafisk Handel A/S maakt gebruik van de volgende gegevensverwerkers in verband met de bovengenoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

•    e-conomic.dk
•    Dandomain
•    Klaviyo
•    Pipedrive
•    IEX


Overdracht van persoonsgegevens
Grafisk Handel A/S geeft in bepaalde gevallen persoonsgegevens door aan derden. Voor particuliere klanten
 
•    Verkoop van goederen en diensten aan klanten: Geen
Voor zakelijke klanten
•    Verkoop van goederen en diensten aan klanten: Geen
Voor gebruikers van de klantenservice
•    Verkoop van goederen en diensten aan klanten: Geen
Voor ontvangers van nieuwsbrieven
•    Verkoop van goederen en diensten aan klanten: Geen

Naast de hierboven genoemde partijen worden persoonsgegevens alleen openbaar gemaakt in gevallen waarin Grafisk Handel A/S hiertoe wettelijk verplicht is, inclusief naleving van de verordening persoonsgegevens en andere landspecifieke gegevensbeschermingswetten.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de Wet op de persoonsgegevens en de EU-verordening persoonsgegevens heeft de geregistreerde persoon (“u”) bepaalde rechten met betrekking tot de door Grafisk Handel A/S verzamelde persoonsgegevens over de persoon. Deze rechten zijn: Recht op inzage - U heeft, onder bepaalde voorwaarden, recht op toegang tot de gegevens die Grafisk Handel A/S over uw persoon bewaart Recht op correctie van gegevens - U heeft het recht om fouten of onvolledigheden te corrigeren in de gegevens die Grafisk Handel A/S over u verwerkt Recht op verwijdering - U hebt, onder bepaalde voorwaarden, het recht om persoonlijke informatie over uw persoon te laten verwijderen. Houd er rekening mee dat de meeste juridische verwerkingen van persoonsgegevens niet onder dit recht vallen. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming intrekken en daarmee gerelateerde gegevens verwijderen. Recht op beperkte verwerking - In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten. Dit is van toepassing als de juistheid van de gegevens wordt getwijfeld als u een kopie wilt van illegaal verwerkte gegevens en dus niet wilt dat deze worden verwijderd, als u gegevens langer wilt bewaren dan het doel van Grafisk Handel A / S voorschrijft of als u het recht van het bedrijf betwist om uw gegevens te verwerken en een dergelijk geschil wordt niet beslecht. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U heeft in bepaalde gevallen het recht om de persoonsgegevens die Grafisk Handel A/S over uw persoon heeft verzameld op een gestructureerde, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een andere gegevensverantwoordelijke Recht van bezwaar - U heeft het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, worden deze niet langer verwerkt, tenzij daar dwingende legitieme redenen voor zijn, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling of verdediging van een rechtsvordering. Als uw gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken, wat betekent dat een dergelijke verwerking wordt stopgezet.

Uitoefening van rechten
Deze rechten vloeien voort uit de EU-verordening persoonsgegevens en/of lokale wetgeving. Deze rechten zijn geen absolute rechten, maar rechten die u kunt uitoefenen afhankelijk van hoe persoonsgegevens door Grafisk Handel A/S worden verwerkt. Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen via de contactpersoon of DPO van Grafisk Handel A/S, door gebruik te maken van de contactgegevens in dit beleid. Grafisk Handel A / S zal de individuele vragen zo snel mogelijk beoordelen. Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij een externe autoriteit, moeten dergelijke klachten worden doorgestuurd naar de toezichthoudende autoriteit in uw EU-land van herkomst. In Denemarken zal dit het Deense agentschap voor gegevensbescherming zijn.

Automatische beslissingen en profilering
Grafisk Handel A/S kan de persoonsgegevens van de betrokkenen gebruiken voor profilering of als uitgangspunt voor automatische beslissingen. Indien dit het geval is, worden deze gegevens hieronder vermeld. De gegevens die worden gebruikt voor automatische beslissingen zijn als volgt: De gegevens die worden opgeslagen en gebruikt op basis van profilering zijn als volgt: Geen Indien u niet het onderwerp wenst te zijn van automatische beslissingen en/of profilering, kan u contact opnemen met de contactpersoon van Grafisk Handel A/S, zie dit beleid, met de wens tot menselijke tussenkomst om de automatische beslissingen en/of profilering aan te vechten .

Beveiliging
De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We volgen de huidige normen om de persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt te beschermen in overeenstemming met de risico's die verband houden met dergelijke gegevens en onze verwerking ervan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit beleid.

Contactgegevens
Grafisk Handel A/S contactpersoon voor persoonsgegevens
Allan Broch, Eigenaar Grafisk Handel A / S 20335989
ab@grafisk-handel.dk
Grafisk Handel A/S Functionaris Gegevensbescherming (DPO)
Grafisk Handel A/S heeft geen functionaris voor gegevensbescherming. Neem voor persoonsgegevens contact op met de contactpersoon van het bedrijf.
----
  • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang geweldige deals

    Bevat vaak grote besparingen en nieuws. Meld je aan, het is helemaal gratis en eenvoudig uitschrijven.